کنکور فرهنگیان

⁉️‼️جمع بندى نكات كنكور فرهنگيان در يك نگاه :

1️⃣کنکور اختصاصی فرهنگیان سالی یکبار برگزار می‌شود.(فقط نوبت اول)

2️⃣ کنکور فرهنگیان زیر گروه ندارد و همانند آزمون سراسری بر مبنای گروه آزمایشی صورت می‌گیرد.

3️⃣ تاثیر نمرات این آزمون به صورت زیر است:

⬅️ آزمون سراسری 15٪ 
⬅️ آزمون اختصاصی تربیت معلم 10٪
⬅️ سوابق تحصیلی 50٪
⬅️ ارزیابی شایستگی معلمی 25٪

4️⃣ مواد و ضرایب دفترچه اختصاصی تربیت معلم به شرح زیر است:

✅هوش و استعداد معلمی ضریب 3(منبع خاصی معرفی نشده) 

✅ تعلیم و تربیت اسلامی: ضريب 2(منابع امسال 3 فصل اول کتاب مهارت معلمی نوشته استاد قرائتی و بخش های مشخص شده دینی دهم و یازدهم) 

5️⃣ زمان پاسخ‌گویی به سوالات دفترچه اختصاصی 40 تا 60 دقیقه باشد.

6️⃣ زمان اعلام نتایج حداکثر 30 روز کاری خواهد بود.

7️⃣نتایج ارزیابی اشخاص تا یک سال بعد معتبر است.

8️⃣ پذیرش دانشجویان به صورت بومی استانی و با شرایط زیر است:

✅ در صورتی که سه سال متوسطه در یک شهر باشد، متقاضی بومی همان شهر است.

✅ در صورتی که سه سال متوسطه در یک شهر نباشد، محل تولد مبنای بومی بودن است.

✅ درصورتی که داوطلب سه سال متوسطه را خارج از کشور گذرانده باشد، محل تولد مبنای بومی بودن است.

✅ در صورتی که داوطلب سه سال متوسطه را خارج از کشور گذرانده باشد و محل تولد وی نیز خارج از کشور باشد، محل بومی او تهران است.

9️⃣ استان بومی بر مبنای شهر بومی انتخاب می‌شود.

0️⃣1️⃣شرط ورود به این حرفه کسب «گواهینامه صلاحیت معلمی» با شرکت و قبولی در «آزمون جامع» است.

1️⃣1️⃣ شرط سن مجاز برای ثبت‌نام 24 سال تمام است.