ورود به سیستم
عضویت
بیش از 200 رتبه برتر در 3 سال اخیر

هیچکس تا به امروز با اگر، اما و شاید به خواسته هایش نرسیده است.
اگر واقعا خواهان رسیدن به رویاهایتان هستید باید سلطان "بایدها" باشید نه بنده "شایدها"


#با هم برای یک رویا
200+
ریاضی و فیزیک
250+
تجربی
100+
علوم انسانی
آخرین رویدادها
آغاز ثبت نام ترمیم معدل داوطلبان کنکور 1403
ترمیم معدل کنکور سال تحصیلی 1402_1403
کنکور فرهنگیان
گفتگو با فاطمه طاهری رتبه 60 کنکور تجربی1402
                    ... مشاده متن کامل
گفتگو با محمدمهدی شریفی پور رتبه159 کنکور ریاضی1402
                    ... مشاده متن کامل
آخرین مطالب آموزشی و روانشناسی