رتبه های برتر مجموعه

فاطمه گلبندی

محمدرضا احمدی

طاها ابدی

علی کاویان

مهسا یادگاری

مرتضی عسگری

نرگس مسلمی

ارسلان زارع

امبرحسین طیبی

ردیف نام و نام خانوادگی سال کنکور محل قبولی
1 فاطمه گلبندی 1398 پزشکی تهران
2 محمدرضا احمدی 1398 پزشکی تهران
3 طاها ابدی 1398 پزشکی سمنان
4 علی کاویان 1398 مهندسی مکانیک تهران
5 مهسا یادگاری 1398 پزشکی ساری
6 گوهر زیاری 1398 پزشکی ساری
7 مرتضی عسگری 1398 پزشکی ایران
8 نرگس مسلمی 1398 دندانپزشکی ساری
9 پونه قاسمی 1398 مهندسی شیمی شریف
10 ارسلان زارع 1398 حقوق فردوسی مشهد
11 امیرحسین طیبی 1398 پزشکی ساری
12 فربد مندوب هاشمی 1398 مهندسی کامپیوتر
13 امیرحسین رستمی 1398 پزشکی ساری
14 عرفان رزاقی 1398 پزشکی اصفهان
15 محمدعلی محمودی 1398 پزشکی ساری
16 بهراد یداللهی 1398 دندانپزشکی ساری
17 امیرمحمود گلبندی 1398 دندانپزشکی ساری
18 محمدرضا یزدانی 1398 پزشکی بوشهر
19 محمدعلی عباسی 1398 دندانپزشکی گرگان
20 فرنام گوهردهی 1398 پزشکی ساری
21 مهسیما رستمیان 1398 دندانپزشکی بندرعباس
22 درسا بابایی 1398 مهندسی نفت تهران
23 محمدامین شکوهی 1398 مهندسی نفت امیرکبیر
24 هستی داوودی 1398 دندانپزشکی شهید بهشتی
25 پریا شهبازی 1398 پزشکی ساری
26 علی جوادی 1398 مهندسی عمران خواجه نصیر
27 حسن مفیدیان 1398 پزشکی ساری
28 امیرحسین عابدی 1398 پزشکی بابل
29 امیرحسین ساداتیان 1398 پزشکی بابل
30 محمدمهدی ملازاده 1398 پزشکی سمنان
31 ژاله مختارپور 1398 معماری بابل
32 آذین حبیبی 1398 پزشکی شاهرود
33 مجیرا نجف پور 1398 روانشناسی رشت
34 امیرمحمد پرویزی 1398 برق بابل
35 فاطمه زهرا صحرایی 1398 داروسازی ساری
36 بهار خرمی 1398 دندانپزشکی ساری
37 مارال محمودی 1398 پزشکی بندر عباس
38 محمد اسکندری 1398 پزشکی بابل
39 شیوا صدری 1398 پزشکی ساری
40 علیرضا زبردست 1398 پزشکی بابل
41 هانیه بقایی 1398 پزشکی مشهد
42 نیکوناز سراجی 1398 پزشکی بابل
43 پریا شهسوار 1398 مهندسی معماری بابل
44 مائده آگوشی 1398 پزشکی گرگان
45 پارسا حیدرنژاد 1398 عمران بابل
46 محمدرضا یزدانی 1398 پزشکی ساری
47 نیایش سنگ 1398 پزشکی سمنان
48 فرانه چاشنی دل 1398 پزشکی ساری
49 امیرحسین باقری 1398 عمران بابل
50 حلیه بنی هاشمی 1398 دانشگاه مازندران
51 مهلا سینا 1398 پزشکی رفسنجان
52 محمدحسین رضوان 1398 پزشکی ساری
53 فاطمه دارابی 1398 عمران بابل
54 هانیه هزارجریبی 1398 داروسازی آمل
55 امیررضا ساداتیان 1398 پزشکی شاهرود
56 سلاله رضایی 1398 پزشکی قشم
57 مونا قاسمیان 1398 مهندسی معماری بابلسر
58 سینا فرنودی 1398 عمران بابل

پارسا پاکدامن

امیر حسین رضی پور

ارشیا احمدی

رضا امینی

شیوا شاکری

بهنود قاسمی

ردیف نام و نام خانوادگی سال کنکور محل قبولی
1 امیر حسین رضی پور 1397 پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
2 ارشیا احمدی 1397 پزشکی علوم پزشکی مازندران
3 رضا امینی 1397 پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
4 شیوا شاکری 1397 علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
5 پارسا پاکدامن 1397 هوافضا دانشگاه شریف
6 بهنود قاسمی 1397 علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر
7 شقایق معرفت 1397 پزشکی علوم پزشکی سبزوار
8 امیرعلی مژده 1397 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
9 شادی عمرانی 1397 پزشکی علوم پزشکی ارومیه
10 پارسا جمالی 1397 پزشکی علوم پزشکی شیراز
11 نرگس علیزاده 1397 فیزیک دانشگاه شهید بهشتی
12 مهلا واحدی 1397 پزشکی علوم پزشکی اصفهان
13 امیرعاس قزنچایی 1397 دندانپزشکی علوم پزشکی اهواز
14 آرمین عشق دوست 1397 پزشکی علوم پزشکی بابل
15 آذین رحیمی 1397 پزشکی علوم پزشکی مازندران
16 کیمیا عطایی 1397 پزشکی علوم پزشکی بابل
17 محمد موسوی 1397 مکانیک دانشگاه شهید بهشتی
18 عرفان زارع 1397 پزشکی علوم پزشکی بابل
19 فاطمه شکری امامی 1397 پزشکی علوم پزشکی مازندران
20 نیلوفر قلی نژاد 1397 پزشکی علوم پزشکی گرگان
21 آوا رستمی 1397 پزشکی علوم پزشکی سمنان
22 امیر حسین تبرائی 1397 پزشکی علوم پزشکی ایران
23 راما عظیمی 1397 پزشکی علوم پزشکی ایران
24 شیدا شاکری 1397 مهندسی پزشکی امیرکبیر
25 حسنا بنی هاشمی 1397 پزشکی علوم پزشکی ایران
26 سلاله خدادادی 1397 داروسازی علوم پزشکی مشهد
27 کیانا ایزدپناه 1397 مهندسی پزشکی دانشگاه تبریز
28 فائزه ساداتی 1397 پزشکی علوم پزشکی گرگان
29 سوگند قاسمی 1397 برق دانشگاه نوشیروانی بابل
30 بهاره خلیلی 1397 مهندسی پزشکی امیرکبیر
31 کوروش خدادادی 1397 معماری دانشگاه بابلسر
32 نازنین سیاوش 1397 برق دانشگاه شهید بهشتی
33 امیرپارسا یونسی راد 1397 مکانیک دانشگاه نوشیروانی بابل
34 سینا خلیلی 1397 عمران دانشگاه نوشیروانی بابل
35 حسین رفیعی 1396 ...