اعلام زمان بندی امتحانات نهایی

رئيس سنجش آموزش و پرورش :

 

امتحان نهایی دوازدهم:

شروع امتحانی نهایی پایه دوازدهم چهارشنبه 26 اردیبهشت خواهد بود. دانش آموزان پایه دوازدهم در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه امتحان خواهند داد.

امتحان نهایی پایه دوازدهم ساعت 7صبح شروع خواهد شد . فرآیند شروع آزمون نهایی پایه دوازدهم 6:30صبح خواهد بود .

 

امتحان نهایی دهم و یازدهم:

شروع امتحان نهایی پایه دهم و یازدهم 27 اردیبهشت ماه خواهد بود . روزهای آزمون پایه دهم و یازدهم یکشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه خواهد بود .

شروع آزمون پایه یازدهم ساعت 7 صبح خواهد بود . فرآیند شروع آزمون نهایی پایه یازدهم 6:30 صبح خواهد بود .

شروع آزمون پایه دهم ساعت 10صبح خواهد بود. فرآیند شروع آزمون نهایی پایه دهم 9:30 خواهد بود.