اطلاعيه نحوه ی انتخاب رشته داوطلبان آزمون سراسري سال 1401

انتخاب رشته برای انتخاب کدرشته محل‌های با آزمون و پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي «بدون آزمون» در يك فرم و حداكثر تا 150 رشته محل، انجام مي‌شود. به عبارت دیگر فرآيند انتخاب رشته اين دو جداگانه نخواهد بود. توضيحات كامل اين دو روش پذیرش در دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته (راهنمای شماره 2) به تفكيك ارائه شده است.

تبصره 1: داوطلبانی که در آزمون سراسری سال 1401 ثبت­ نام نموده و غایب جلسه آزمون (در روزهای چهارشنبه 8 تیرماه تا شنبه 11 تیرماه) بودند، نیازی به ثبت نام مجدد برای رشته­ های پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی ندارند و می‌توانند در رشته‌هایی که پذیرش آنها با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است تا 150 کدرشته محل از دفترچه راهنمای انتخاب رشته انتخاب نموده و در فرم انتخاب رشته درج نمایند.

تبصره 2: داوطلبانی که قبلاً در آزمون سراسری سال 1401 ثبت نام نکرده‌اند، می‌توانند براساس اطلاعیه‌ای که در روز چهارشنبه 1401/05/12 منتشر می‌شود از روز سه­ شنبه 1401/05/18 تا روز یکشنبه 1401/05/23 نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌هایی که پذیرش آنها با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است براساس دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های پذیرش براساس سوابق تحصیلی اقدام نمایند.

تبصره 3: در صورتی که فردی هم نسبت به انتخاب رشته در مرحله انتخاب رشته‌های با آزمون و رشته های صرفاً براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) اقدام کرده و هم در مرحله ثبت نام برای رشته‌‌های صرفاً براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) اقدام به ثبت نام و انتخاب رشته برای این رشته ها نماید، ثبت نام و انتخاب رشته وی در رشته های صرفا براساس سوابق تحصیلی باطل خواهد شد و هزینه پرداختی وی نیز مسترد نخواهد شد.

داوطلبانی كه مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (رشته‌هاي با آزمون) در اين آزمون شده‌اند، لازم است براي مشاهده دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره 2) و انجام انتخاب رشته به نكات ذيل توجه نمايند:

1- مراجعه به درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و مشاهده دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره 2) و بخش پيوست­ها (شامل شرايط و مقررات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي)، هر يك از گروه‌هاي آزمايشي كه به تفكيك از روز جمعه مورخ 1401/05/14 بر روي درگاه اطلاع‌رساني مذكور قرار خواهد گرفت.

2- دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي براي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي سال 1401 حاوي تمامی شرايط و ضوابط اختصاصي رشته‌هاي مختلف تحصيلي دوره‌هاي روزانه، شبانه، مجازي، پرديس خودگردان و شهریه پرداز، دانشگاه پيام‌نور، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي (اعم از باآزمون و پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي «بدون آزمون»)، توضيحاتي دربارة نحوة تكميل فرم انتخاب رشته توسط داوطلبانی كه براساس مندرجات كارنامه مجاز به انتخاب رشته در هر يك از دوره‌هاي فوق‌ مي‌باشند و همچنين نحوه مراجعه به درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و نحوة تكميل نمودن فرم انتخاب رشته مي‌باشد.

3- به داوطلبان انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1401 (اعم از رشته‌هاي با آزمون براي داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده‌اند و همچنين رشته‌هاي صرفاً براساس سوابق تحصيلي، بدون توجه به نوع مدرک ديپلم و از تمامي گروه‌هاي آزمايشي بدون توجه به مجاز بودن) از تاريخ اعلام نتيجه اوليه فرصت داده شده است كه ابتدا نسبت به مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) گروه آزمايشي مربوط، توضيحات مندرج در بخش پيوست­ها و دستورالعمل نحوه انتخاب رشته (اين دفترچه و دستورالعمل از طريق درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قابل دريافت مي‌باشد) اقدام نموده و كدرشته محل‌هاي مورد نظر خود را (برابر ضوابطي كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج گرديده) استخراج و به ترتيب تقدم علاقه مرتب نمايند. پس از آن، كدرشته‌هاي انتخابي خود را ابتدا در فرم پيش‌نويس مندرج در انتهای دفترچه راهنماي انتخاب رشته درج و پس از اطمينان از صحت كدرشته محل‌هاي انتخابي از عصر روز دوشنبه مورخ 1401/05/17 لغايت روز شنبه مورخ 1401/05/22 براساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته اينترنتي، كدرشته محلهاي تحصيلي مورد علاقه خود را از رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي يا گروه‌هاي آزمايشي در دوره‌هاي مجاز مختلف اعم از روزانه، شبانه، مجازي و پرديس خودگردان و شهریه پرداز، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و دانشگاه پيام‌نور ثبت نموده و نسبت به تكميل فرم مذكور در مدت زماني كه در نظر گرفته شده است اقدام نمايند. پس از تائيد نهايي كدرشته‌هاي انتخابي توسط متقاضي، شماره 15 رقمي توسط سيستم به عنوان رسيد انتخاب رشته در اختيار متقاضي قرارداده خواهد شد. اين رسيد پس از انجام كامل مراحل و ارسال اطلاعات در يك صفحه مجزا ارائه مي‌شود. داوطلبان بايستي توجه داشته باشند كه فقط يك بار اجازه انتخاب رشته به هر فرد داده مي‌شود. ضمناً پس از انتخاب رشته و دريافت رسيد 15 رقمي، داوطلبان مي‌توانند فرم انتخاب رشته خود را به تعداد محدود تصحيح و يا ويرايش نمايند.

تبصره 1:در صورت علاقه به انتخاب رشته‌هاي خاص يا بورسيه، حتماً شرايط و ضوابط اين رشته­ ها را (که بصورت جداگانه به عنوان پيوست دفترچه‌هاي انتخاب رشته در درگاه اطلاع رساني اين سازمان درج شده است) مطالعه كنيد و در صورت داشتن شرايط لازم، اين رشته­ ها را انتخاب نمایيد.

تبصره 2:  با توجه به اينكه پذيرش دانشجو در رشته‌هاي علوم ورزشي و آموزش تربیت بدنی در گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي، علوم تجربي و علوم انساني و رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشی هنر شامل (نقاشي، ارتباط تصويري، آموزش هنر، طراحي پارچه و طراحي لباس، طراحي صنعتي، ادبيات نمايشي، مجسمه‌سازي، موسيقي ايراني و جهاني، كتابت و نگارگري، آهنگسازي، بازيگري، طراحي صحنه، نمايش عروسكي و عكاسي) در آزمون سراسري سال 1401 بصورت متمركز و با شرايط خاص صورت مي‌پذيرد، داوطلبانی كه قبلاً براي شركت در آزمون عملي اين رشته‌ها در بازه زماني (1401/04/05 لغايت 1401/04/11و بازه مجدد برای رشته علوم ورزشي و آموزش تربیت بدنی از تاریخ 1401/05/04 لغایت 1401/05/08) اعلام علاقمندي كرده و در آزمون عملي آنها شركت نموده یا نمایند، در صورت تمایل لازم است در بين 150 انتخاب خود در فرم انتخاب رشته، اين رشته‌ها را در هر اولويتي كه علاقه دارند، قرار دهند. آزمون عملي براي داوطلبانی كه هزينه برگزاري آزمون عملي در رشته‌هاي فوق پرداخت نموده‌اند به شرح جدول برگزار شده و يا خواهد شد.

تبصره 3: داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني علاقمند به رشته‌هاي با آزمون علوم ورزشي و آموزش تربیت بدنی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كه بر اساس كارنامه نتايج اوليه در دوره روزانه و نوبت دوم مجاز نشده‌اند، در صورتی که در زمان های اعلام شده در آزمون عملي شركت نموده یا نمایند به آنان اجازه انتخاب رشته محل­هاي دوره روزانه و نوبت دوم، منحصراً در اين رشته‌ها داده شده است.

تبصره 4: داوطلبانی که تمايل به انتخاب رشته‌هاي علوم ورزشي در گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي، علوم تجربي و علوم انساني و رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشی هنر شامل (نقاشي، ارتباط تصويري، آموزش هنر،طراحي پارچه و طراحي لباس، طراحي صنعتي، ادبيات نمايشي، مجسمه‌سازي، موسيقي ايراني و جهاني، كتابت و نگارگري، آهنگسازي، بازيگري، طراحي صحنه، نمايش عروسكي و عكاسي) با روش پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) دارند، نياز به شرکت در آزمون عملي ندارند.

تبصره 5: داوطلبانی كه در زمان ثبت‌نام براي پذيرش در رشته‌هاي با آزمون دانشگاه پيام‌نور و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي اعلام علاقمندي ننموده‌اند در اين مرحله مي‌توانند با پرداخت هزينه مربوط به علاقمندي به هر يک از اين دوره‌ها هر کدام به صورت جداگانه به مبلغ 200/000 (دویست هزار) ريال از طريق سيستم پرداخت اينترنتي مندرج در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان (بخش خريد كارت اعتباري) نسبت به انتخاب رشته از اين دوره‌ها اقدام نمايند.

تبصره 6: داوطلبان علاقمند به پذيرش در دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي تهران در صورتیکه مطابق کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته‌های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی شده‌اند در اين مرحله مي‌توانند با اطمینان از داشتن شرایط برای پذیرش در رشته های این دانشگاه‌ها، با پرداخت هزينه مربوط به علاقمندي به رشته‌هاي اين دانشگاه‌ها به مبلغ 200/000 (دویست هزار) ريال از طريق سيستم پرداخت اينترنتي مندرج در درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان (بخش خريد كارت اعتباري) نسبت به انتخاب رشته از اين دانشگاه‌ها اقدام نمايند.

تبصره 7: سامانه انتخاب رشته مجازي اين سازمان به منظور راهنمايي و كمك به داوطلبان در انتخاب رشته آزمون سراسري سال 1401 (براي رشته‌هاي با آزمون و رشته‌هاي صرفاً براساس سوابق تحصيلي) از تاریخ 1401/05/13 از طريق درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت.

تبصره 8: ویژه­نامه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1401 شامل مطالب مفید و کاربردی درباره انتخاب رشته از جمله تشریح محتوای کارنامه آزمون، آشنایی با بومی­گزینی، انواع سهمیه­ها، استفاده از انتخاب رشته مجازی و نکته­های مهم در انتخاب رشته اصلی تدوین و در اواخر اين هفته منتشر می­شود. مطالعه این ویژه­نامه به داوطلبان، والدین و مشاوران توصیه می‌شود.

5- پذیرش در کدرشته‌محل‌هاي صرفاً براساس سوابقتحصيلي توسط دانشگاه­ها و مؤسسات پذيرنده در سال 1401 براي داوطلبان شاخه نظري با ملاک معدل کتبي نهايي ديپلم و داوطلبان شاخه فني و حرفه‌اي و يا کاردانش با معدل کل ديپلم انجام مي‌شود که داوطلب مي‌تواند بدون توجه به نوع مدرک ديپلم و از تمامي گروه‌هاي آزمايشي و بدون توجه به مجاز بودن به انتخاب رشته در دوره‌هاي مختلف نسبت به انتخاب رشته اقدام کند.

6- آن‌دسته از داوطلبان علاقمند به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي، مي‌بايست پس از اعلام نتيجه اوليه آزمون و دريافت كارنامه، براي اطلاعاز زمان و نحوه انتخاب رشته از تاريخ 1401/05/18 به بعد به درگاه اطلاع رسانی مركز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی آزمون دانشگاه آزاد اسلامي به نشاني: www.azmoon.org مراجعه نمايند.