شکست پلی به سوی پیروزی

شکست پلی به سوی پیروزی

هنگامی که یک انسان موفق به زمین می افتد، به سرعت بلند می شود، از شکست خود درس می گیرد، طعم تلخ شکست را از یاد می برد و قصد می کند به سمت جایگاهی بلندتر حرکت کند. اگر زندگی مشاهیر بزرگ دنیا را از نظر بگذرانید، متوجه میشوید تمام کسانی که به موقعیت های بزرگ دست یافته اند، زیر فشار ضربات شکست، استخوانی خرد کرده اند. هر کس در این حد از موقعیت قرار گرفته باشد، با مخالفتها، ناامیدی ها، موانع و بدبیاریهای فراوانی رو به رو بوده است. شرح احوال و ماجرای زندگی انسان های بزرگ را به قلم شخصی آنها بخوانید تا دریابید که چگونه هر یک از این افراد بارها و بارها توانستند در برابر موانع و مشکلات سر خم نکنند.اما به راستی چه کنیم تا از شکست ها برای رسیدن به اهدافمان استفاده کنیم و همانند بزرگان جهان، مشکلات و دشواری ها و شکستها را زمینه ساز رسیدن به هدف های مان قرار دهیم؟

متهم ردیف اول!  

باید اشتباه خود را بپذیریم و آن را به گردن دیگران نیاندازیم. باید بپذیریم که مرتکب اشتباه شده ایم و مسئولیت آن را قبول کنیم. مقصر کردن همه به غیر از خود، هیچ کمکی نخواهد کرد و باعث خواهد شد که نتوانیم دلیل بروز اشتباهاتمان را بفهمیم.از این تجربیات دیگران عبرت بگیریم. در سال آماده سازی خود برای آزمون سراسری باید حواسمان باشد، که اگر اتفاق ناگواری افتاد بتوانیم به عقب برگردیم و همدی فاکتورها و عوامل غلط را بررسی کنیم و بفهمیم که کدام قسمت ها را باید تغییر دهیم. از این رو توصیه می شود که همواره فعالیتهای روزانه ی خود را در دفتر برنامه ریزی ثبت کنیم. نتیجه آن خواهد شد که در صورت نرسیدن به نتیجه ی دلخواه می توانیم با مطالعهی دفتر برنامه ریزی علل عدم کسب نیجه را پیدا کنیم و با تغییر و ویرایش آنها، اشتباهات خود را مرتفع نماییم.توصیه می مفید این است که از اشتباهات استقبال کنیم و آنها را فرصتی برای اصلاح خود و آینده بدانیم. باید از این فرصت ها استفاده کنیم تا بتوانیم همه چیز را دوباره به حالت مثبت و دلخواهمان درآوریم.به اعصاب خود مسلط باشیم. مطمئن باشیم اطرافیان ما ( پدر و مادر) موفقیت ما را می خواهند. اگر با این دید به قضایا نگاه کنیم، هیچ گاه گفته های احتمالا تند آنها که معمولا پس از عدم موفقیت ها ابراز می کنند، آزرده خاطرمان نخواهد کرد. همواره یادمان باشد، آنها تمام تلاششان این است که ما به هدفهای مان دست پیدا کنیم. از این رو باید برخوردهای تند آنان را به خود نگیریم و دلسرد نشویم.

شخصیت خود را اصلاح کنیم

 منظور این است که نباید بگذاریم شکستها از نظر احساسی ما را از پای در آورند . به جای بزرگنمایی شکستها، سعی کنیم تا لیاقت خود را برای موفقیت به اثبات برسانیم. به جای غصه خوردن باید به آینده فکر کنیم. ببینیم کجای کارمان ایراد داشته است سپس در رفع آن بکوشیم. یادمان باشد که ما لیاقت دست یابی به اهداف مان را داریم و فقط باید در خودمان کمی تغییر ایجاد کنیم. در ذهن مان ثبت کنیم که همه چیز بهتر از قبل خواهد شد. به همین دلیل تلاشمان این باشد که توانایی هایمان را بشناسیم و اشکالاتمان را اصلاح کنیم.

هر بدی، بدتری به دنبال دارد

اگر از شکست های ابتدایی درس نگیریم و به آنها بی توجه باشیم، شکست های بزرگتری برای مان رقم خواهد خورد. همیشه به عواقب و نتایج کارهای مان فکر کنیم. نگذاریم افکار بد در ذهن مان رشد کنند. ممکن است انجام کاری برای مان دشوار باشد، اما به این فکر کنیم که اگر آن کار را انجام ندهیم چه عواقب و شکست های بزرگ تری در انتظارمان خواهد بود. طاووس خواهی، جور هندوستان بکش! عام برای گرفتن پاداش های بزرگ حتما باید ریسکهای بزرگ انجام داد. موفق ترین ها، کسانی نیستند که بی خطرترین و امن ترین راه ها را انتخاب می کنند، افراد موفق کسانی هستند که از اشتباهاتشان درس می گیرند.

|

 

|

 

|