پذیرفته‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص کنکور به کجا مراجعه کنند؟

پذیرفته‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص کنکور به کجا مراجعه کنند؟

پذیرفته‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص کنکور سراسری 1400 برای انجام روند مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی به کجا مراجعه کنند؟

روز گذشته، اسامی پذیرفته‌‌شدگان رشته‌های دارای شرایط خاص کنکور سراسری 1400 اعلام شد.

اما این افراد باید چه کنند و به کجا مراجعه کنند؟ متقاضیانی که فهرست اسامی آنها در ردیف معرفی‌‏شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های ‌تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هستند باید برای اطلاع از زمان انجام‌ مراحل مختلف مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های‌ عمومی به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه مورد نظر مراجعه کنند.

1- رشته‌های تحصیلی دانشگاه شاهد تهران www.shahed.ac.ir

2- رشته‌های تحصیلی دانشگاه شهیدمطهری www.gzn.motahari.ac.ir و www.motahari.ac.ir

3- رشته کارشناسی و کارشناسی‌ارشد علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری www.ujsas.ac.ir

4- رشته‌ مدیریت بیمه اکو موسسه آموزش عالی بیمه اکو در دانشگاه علامه طباطبایی تهران www.atu.ac.ir

5- رشته‌ دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

به آدرس درگاه اطلاع رسانی دانشگاه تهران مراجعه نمایند.

6- رشته‌های تحصیلی دانشکده غیرانتفاعی رفاه تهران www.refah.ac.ir

7- رشته‌‌های تحصیلی دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران www.iribu.ac.ir

8- ­رشته‌‌‌‌­‌های تحصیلی دانشکده آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه-قم

«اسامی چند برابر ظرفیت برای کدرشته های 35754-تربیت مربی سیاسی و کد35755 مربیگری عقیدتی در زمان اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری برای مصاحبه اعلام خواهد شد. یعنی به عبارت دیگر در این مرحله اسامی برای این کدرشته­ ها اعلام نخواهد شد».

9- رشته‌ کارشناسی ارشد پیوسته الهیات و معارف اسلامی- ارشاد دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع)- مشهد www.imamreza.ac.ir

10- رشته‌‌های تحصیلی دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌الله (عجwww.bmsu.ac.ir

11- رشته‌های تحصیلی ‌دانشگاه علوم پزشکی ارتش www.ajaums.ac.ir

12- رشته‌‌های تحصیلی بورسیه نیروری انتظامی در دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌الله (عج)

«از طریق ارگان ذیربط به معرفی­ شدگان اعلام خواهد شد».

13- رشته‌­های تحصیلی بورسیه نیروی انتظامی و بورسیه وزارت دفاع در ‌دانشگاه علوم پزشکی ارتش

«از طریق ارگان ذیربط به معرفی­ شدگان اعلام خواهد شد».

14- رشته‌‌های تحصیلی دانشگاه جامع امام حسین (عwww.ihu.ac.ir

15- رشته­‌های تحصیلی کاردانی و کارشناسی فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی دانشگاه‌ها و دانشکده­‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

«لازم است با توجه به استان و شهرستان محل اقامت خود و مطابق جدول  

 کاردانی و کارشناسی فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی  

به دانشگاه‌های علوم پزشکی مشخص شده مراجعه نمایند. قبل از مراجعه به موسسات اعلام شده برای انجام مصاحبه، برای اطلاع از برنامه زمان و مکان، مدارک مورد نیاز و شرایط عمومی و اختصاصی جهت انجام مراحل مصاحبه، معاینه و یا سایر مراحل گزینش به درگاه اطلاع‌رسانی موسسه محل مصاحبه ذبربط مراجعه کنند.

 

16- رشته‌های تحصیلی مربوط به دانشگاه‌ اطلاعـات‌ و امنیت ملی

«از متقاضیان رشته‌های تحصیلی دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی متعاقباً و بصورت مستقیم از سوی دانشگاه فوق برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل مختلف گزینش دعوت بعمل خواهد آمد؛ به عبارت دیگر در این مرحله اسامی برای این کدرشته‌ها اعلام نمی‌شود».

17- اسامی چند برابر ظرفیت برای کدرشته های پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی کاردانی بهداشت عمومی -بهداشت خانواده (کد19136)، کاردانی بهداشت عمومی -مبارزه با بیماریها (کد19137 )، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و رشته کاردانی بهداشت عمومی -بهداشت خانواده (کد19138 ) ، کاردانی بهداشت عمومی مبارزه با بیماریها (کد19139 ) دانشگاه علوم پزشکی گناباد و رشته کاردانی بهداشت حرفه ای (کد19140 ) کاردانی بهداشت عمومی -بهداشت خانواده (کد19141 ) کاردانی بهداشت عمومی -مبارزه با بیماریها (کد19142)دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمان اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری برای مصاحبه اعلام خواهد شدیعنی به عبارت دیگر در این مرحله اسامی برای این کدرشته ­ها اعلام نخواهد شد.

18- تمامی کد رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی-تهران

«مراجعه به درگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان محل اقامت».  

 درگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان  

 

 

 

تیم آموزشی مرکز مشاوره تحصیلی احمدی

Instagram: Moshavereh_Ahmadi

www.gaam-akhar.ir

01133408232