چرا باید برای قبولی در آزمون مدارس تیزهوشان تلاش کنیم

چرا باید برای قبولی در آزمون مدارس تیزهوشان تلاش کنیم


آمار قبولی های کنکور مدارس تیزهوشان 
آمار بالای قبولی های کنکور مدارس تیزهوشان 98- 99 نشان می دهد که سمپادی ها آسانتر در کنکور قبولی می شوند. مدارس تیزهوشانتاکید بر این موضوع دارند که آزمون ها چه اهمیتی دارند و دارای چه اولویت هایی می باشند.

مطابق آمار قبولی های کنکور مدارس تیزهوشان، به طور تقریبی سالانه 80 درصد از قبولی های رشته های برتر نظیر رشته های پزشکی، پیراپزشکی و مهندسی، از مدارس خاص و غالبا از مدارس تیزهوشان یا سمپاد است. 

 

این موضوع نشان دهنده اهمیت تحصیل در مدارس تیزهوشان خواهد بود. برای دانش آموزان و والدین که کنکور را ورودی موفقیت های تحصیلی آینده دانش آموزان می دانند.

کیفیت بالای سطح آموزشی و امکانات رفاهی و آموزشی در مدارس تیزهوشان ، نسبت به مدارس عادی، باعث شکوفایی استعدادهای برتر در میان دانش اموزان می شود. مدارس تیزهوشان با بهره گیری از معلمان برتر و امکانات ویژه آموزشی بستری مناسب برای رشد و پیشرفت دانش آموزان فراهم می کنند. بدیهی است که قبولی در کنکور برای دانش آموزان تیزهوش مدارس سمپاد بسیار ساده تر خواهد بود.