معایب وسواس مطالعاتی و چندبار خوانی

معایب وسواس مطالعاتی و چندبار خوانی

 

در یک پژوهش از دانشجویان و اساتید دانشکده روانشناسی UCLA آمریکا خواسته شد که محل نزدیکترین کپسول آتش نشانی تعبیه شده به دفتر خود را اعلام کنند. بیشتر افراد نتوانستند. یکی از اساتید که 25 سال در این دانشکده بود، کلاس را ترک کرد تا به دنبال کپسول های گفته شده بپردازد. او متوجه شد که یک کپسول دقیقا کنار درب دفتر او قرار دارد؛ کپسول تنها چند اینچ با دری فاصله داشت که او هر روز وارد آن می شد و از آن خارج می گشت.

 

این تجربه به وضوح نشان داد که بارها و بارها در معرض یک موضوع یا مطلب بودن نمی تواند منجر به یادگیری شود.

او کپسولی که هر روز آن را دیده بود، نمی دانست در چه محلی قرار دارد تا در صورت نیاز از آن استفاده کند.

 

این پژوهش مهمترین تصور ذهنی  آموزشی ما را زیر سوال می برد.

 

 همه ما تصور میکنیم که هر چقدر یک مطلب را بیشتر مشاهده کنیم یا در معرض آن باشیم، آن را بهتر یاد میگیریم. به همین دلیل است که دانش آموزان برای حفظ یک موضوع بارها و بارها آن را تکرار می کنند؛ تکراری که گاهی تا چندین سال ادامه می یابد.

معلم ها و مربیان هم تلاش می کنند تا بارها و بارها یک مهارت را به فرد یادگیرنده بیاموزند تا کاملا بر آن مسلط شود.

اما اینطور نیست. دانش و یادگیری کسب شده به وسیله تکرار مداوم، گذرا بوده و می تواند به راحتی فراموش شود.

 

اصلاح تصورات نادرست:

همچنین بسیاری از معلم ها اعتقاد دارند اگر یادگیری را آسان تر و سریع تر کنند، کیفیت آن افزایش می یابد. اما بسیاری از تحقیقات این موضوع را رد کرده اند:

اگر یادگیری دشوارتر شود، قدرت و ماندگاری آن افزایش می یابد.

 

با این حال، همچنان رایج ترین روش اشتباه آموزشی، چندباره خوانی است.

 

 در حال حاضر مرسوم ترین راه یادگیری، چندباره خوانی است. اکنون بیش از 80 درصد از محصلان (براساس گزارش چندین مطالعه) برای یادگیری یک کتاب درسی، چندین بار آن را می خوانند و زجر زیادی برای به حافظه سپردن آن تحمل می کنند.

اما چندباره خوانی 3 مشکل اصلی دارد.

 -نخست آنکه زمانبر است.

-دوم آنکه ماندگار نبوده و خود را در حافظه بلندمدت نشان نمی دهد.

- از طرف دیگر یک حس فریب به خود دارد؛ به این دلیل که آشنایی با متن و مطالب کتاب حاصل می شود و فرد به اشتباه تصور می کند که بر مطالب تسلط یافته است.

 

 تصور می شود که چندباره خوانی می تواند معجزه کند و مطالب به حافظه سپرده شوند. اما واقعیت آن است که حتی در صورت یادگیری این مطالب، فراموشی آنها بسیار سریعتر خواهد بود