تحلیل به جای حفظ کردن

تحلیل به جای حفظ کردن

 

بسیاری از  دانش آموزان متوسطه اول ، درس را برای حفظ کردن و به روش امتحان تشریحی میخوانند و هیچ توجهی به تلاش برای بالا بردن قدرت تحلیل خود ندارند!

برای مثال کسانی که برای یادگیری دروس محاسبانی تنها به حفظ فرمول ها بسنده می‌کنند ، اگر شکل سوال تغییر پیدا کند از پاسخ دهی باز می‌مانند و زحماتشان هدر می رود

شما نباید تنها فرمول ها را حفظ کنید!

باید روی توانایی تحلیل سوال کار کنید

و باید تمامی راه حل ها و مسائل را در ذهن خود تجزیه و تحلیل کنید!

پس از این به بعد وقتی درس میخوانید هدف شما یادگیری روش حل مسئله و پیدا کردن روش هایی باشد که سوال را میتوان با آن ها حل کرد

بیشتر از وقتی که روی درسنامه می‌گذارید تست کار کنید و به سوالات به چشم چالش نگاه کنید و برای تحلیل وقت خوبی بگذارید