نحوه ی مطالعه درس علوم تجربی در متوسطه اول

نحوه ی مطالعه درس علوم تجربی در مقطع متوسطه اول

 

مطالعه علوم شامل 4 بحث کلی است :

_ شیمی

_ زمین

_ فیزیک

_ زیست شناسی

کلیه فصل های کتاب علوم و درس های آن حول این 4 بحث کلی می گردند.

شاید آنچه که هم باعث جذابیت و هم مشکل درس علوم می گردد همین علت باشد، سخت و در عین حال زیبا.

دانستن این ماهیت که هر فصل چگونه است، و چگونه هر فصل را بخوانیم تا بهترین بازدهی را داشته باشد، تاثیر بسزایی در موفقیت ما در درس علوم دارد.

 

­­_ شیمی

در شیمی تحلیل کردن و فهمیدن مباحث اهمیت زیادی دارد و حفظ کردن به تنهایی چاره ساز نیست.

مباحث شباهت های زیادی به یکدیگر دارند و اگر درست متوجه موضوع نشده باشید مباحث را با یکدیگر قاطی می کنید.

شیمی، شامل فرمول، آزمایشات، مسئله و تعاریف است و باید بتوان آزمایش ها و مسائل آن را تحلیل کرد.

_ فیزیک

فیزیک عموما با مسئله، قوانین، آزمایشات و تعاریف همراه است. پس نه تماما مفهومی است و نه تماما حفظی، شما می بایست مفاهیم را به خوبی یاد گرفته و فرمول ها و قوانین و تعاريف را در حافظه خود نگه دارید.

چراکه در حل مسائل آن اگر فرمول ها را از خاطر ببرید و با قوانين ان را فراموش کنید دچار مشکل خواهید شد. مسائل فیزیک فقط حل کردنی نیستند بلکه به تحلیل نیز نیاز دارند.

همچنين باید تعريف ها را نیز بلد باشید.

_ زیست شناسی

زیست شناسی ظاهری حفظ کردنی دارد ولی اگر تنها به حفظ کردن مباحث اکتفا کنیم در ادامه بدلیل شباهت زیادی که مطالب به یکدیگر دارند دچار اشتباه می شویم و نیز در مدت زمان خیلی کمی هر آنچه مطالعه کرده بودیم را به فراموشی می سپاریم.

پس گول ظاهر آن را نخورده و به صورت مفهومی به یادگیری آن  بپردازیم.

_ زمین شناسی

زمین شناسی را می توان حفظ کرد چراکه مطالب مربوط به آن به سادگی بیان شده اند و پیچیدگی خاصی ندارند، البته این بدان معنا نیست که صرفا مطالب را بخوان و واو به واو آن را به ذهن بسپار، بلکه می بایست ابتدا آن را فهمید، در غیر این صورت مطالب ساده و روان زمین شناسی به راحتی از ذهن پاک می شوند و یا در هم می آمیزنند.