خواب آلودگی هنگام مطالعه

خواب آلودگی هنگام مطالعه

 

  برای داشتن یک مطالعه مطلوب و پربازده شرایط خاص و ویژه ای نیاز است . با توجه به موارد زیر می‌توانید ساعات مطالعه مفیدی داشته باشید. مطالعه یک فرآیند ذهنی می باشد و مکان مطالعه تاثیر بسزایی در میزان کنترل حواس  فرد دارد . از جمله شرایط محل مطالعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

1- فعالیت های بدنی کوتاه : سعی کنید هنگام مطالعه ، در فاصله های زمانی کوتاه ، فعالیت های بدنی مختصری داشته باشید.

 

2- دمای محل مطالعه : باید توجه کنید که دمای مکان مطالعه نباید خیلی گرم باشد (حداکثر ۲۵-۲۴ درجه سانتی گراد)، زیرا دمای بیش از آن، به خصوص در زمستان سبب می شود تا لذت خواب چند برابر شود و  شما خواب آلوده شوید..دمای متعادل محل مطالعه از خواب آلودگی فرد هنگام مطالعه جلوگیری می نماید.

 

3-  نور محل مطالعه : میزان روشنایی در محل مطالعه باید زیاد باشد تا از خواب آلودگی فرد جلوگیری به عمل آید.

 

4-  دور کردن لوازم خواب : در هنگام مطالعه به هیچ وجه وسایل مربوط به خواب را در کنار خود قرار ندهید؛ زیرا هنگام شروع خواندن یک مطلب، تا یک مدت زمان مشخصی که برای افراد مختلف متفاوت است، ذهن فرد با مطلب درگیر نمی شود و مفهوم درس را متوجه نمی شود. در این مدت زمان که مطلب برای ذهن فرد حالت چالش برانگیز پیدا نکرده و برای او گنگ است , بار ها وسوسه خواب به سراغ فرد می آید و وجود وسایل مربوط به خواب در کنار فرد این وسوسه را تشدید می کند. به محض گذار از این مرحله و مقاومت در برابر خواب، دیگر خواب به سراغ فرد نمی آید.

 

5- نشستن صحیح : در هنگام مطالعه از دراز کشیدن پرهیز نمایید، از گذاشتن دست زیر چانه خود داری نمایید، در پشت میز مطالعه به حالت صاف بنشینید. این امر موجب می شود که خون به میزان کافی به مغز برسد و یادگیری را تسریع نماید.

 

6- پرخوری نکنید: دقت داشته باشید که خوردن زیاد و بیش از حد موجب سنگینی و خواب آلودگی شما می شود و این حالت هنگام مطالعه تاثیرش دوچندان می شود و باعث می شود که شما به محض نشستن پای درس، احساس خستگی و بی حوصلگی کنید.

 

7- برای یادگیری سه چیز برای مغز کافی است: 1- اکسیژن 2- آب 3- قند. محل مطالعه باید دارای اکسیژن کافی باشد

 

8- نوشیدن آب کافی نیز می تواند در به دست آوردن حس نشاط، بسیار مؤثر باشد. وقتی که از خواب بیدار می شوید، کمبود آب به طور فزاینده ای روی روحیه شما تأثیر می گذارد.

 

 9- یک دوش با آب ولرم: اگر امکانش وجود دارد ، سعی کنید یک دوش با آب تقریبا سرد و ولرم بگیرید. در این صورت باعث می شود احساس بی حوصلگی و خواب آلودگی از شما دور شود.