آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی

آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی/ داوطلبین کد رهگیری سلامت را در روز آزمون همراه داشته باشند.

کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی ورود به پایه دهم برای کلیه داوطلبینی که ثبت نام آنها قطعی و بدون نقص است از سامانه ثبت نام به آدرس اینترنتی" " nemone-razavi.medu.ir  قابل دریافت می باشد.

 

???? آزمون روز جمعه ۹۹/۴/۲۰ راس ساعت ۹صبح برگزار خواهد شد.

 

????با توجه به شرایط پیش آمده استفاده از ماسک برای حضور در حوزه آزمون الزامی است، ضمنا هیچ گونه پذیرایی در حوزه برگزاری آزمون انجام نخواهد شد.

 

????داوطلبان باید به سامانه ثبت وضعیت سلامت به نشانی salamat.gov.ir مراجعه نموده و کد رهگیری دریافت نموده و روز آزمون  آن را همراه داشته باشند