جمله‌ای‌ از نیک‌‌ وی اچیچ‌ مدیر موسسه زندگی بی حد و مرز

جمله‌ای‌ از نیک‌‌ وی اچیچ‌ مدیر موسسه زندگی بی حد و مرز : کسی ک دست و پا‌ نداره ولی یکی از بزرگترین سخنران های دنیاس و موفقیت‌ های زیادی به دست‌ آورده . حالا‌واقعا فکر‌ میکنی تو این توان رو نداری که قوی ادامه بدی ؟ این توان رو نداری که تمام نقص هایی که‌ تا الان‌ تو کنکورت داشتی جبران کنی؟ باید بگم سخت در اشتباهی ...:

 

من ایمان دارم که زندگیم حد و مرزی ندارد. دلم می خواهد تو نیز، صرف نظر از دشواری های زندگیت، چنین احساسی داشته باشی. ما همسفریم. در آغاز سفرمان، لطفا قدری درنگ کن و درباره تمامی محدودیت هایی فکر کن که بر زندگی خویش تحمیل کرده ای و یا به دیگران اجازه داده ای بر زندگیت تحمیل کنند. اکنون به این بیندیش که رهایی از این محدودیت ها چه حس و حالی دارد. زندگی تو چگونه می بود اگر همه چیز برایت ممکن می شد؟

“من معجزه‌ای را که از خداوند طلب می‌کردم، خودم در زندگی‌ام رقم زدم”