گفتگو با محمدرضا احمدی رتبه 88 کنکور تجربی سال 98

روش و استراتژی مطالعه شما چگونه بوده است؟

روش مطالعه من روخوانی درس از کتاب درسی برای بعضی از دروس استفاده از جزوه ی دبیر و متن درس نامه کتاب های کمک درسی و بیشتر سعی میکردم با تست زدن  نکات درسی را یاد بگیرم.

 

نقش تابستان و روش مطالعه خود را در این ایام چگونه بوده است؟

تابستان یکی از مهم ترین زمان های مطالعه است زمانی که بقیه مشغول استراحت هستند من سعی کردم یکی از پایه های تحصیلی را به اتمام برسانم  همچنین این زمان میتوانیم کتابای تست مورد نیاز و مناسب خود را پیدا کنیم.

 

آیا آزمون های دوره ای گروه مشاوره احمدی موثر بود؟

ازمون های گروه مشاوره با توجه به مباحث آزمونهای آزمایشی بود و باعث میشد روز قبل از ازمون با شرکت در آن نقاط ضعف و قوت را پیدا کنیم و باعث میشد بتوانیم با آمادگی بیشتری در جلسه ازمون حاضر شویم.

 

 دوران عید را چگونه گذراندید؟

دوره عید طلایی ترین دوره کنکوره و تفاوت هارا بین بچه ها مشخص میکند. در این زمان درس های خوانده شده را کاملا مرور کردم و جمع بندی بسیار خوبی در این دوره  داشتم و تست های محدودی برای  هر مبحث به صورت جمع بندی زدم.

 

 13 دوره آزمون های جامع شبیه ساز کنکور گروه مشاوره احمدی که به صورت 3 روز یکبار برگزار شد را چگونه ارزیابی میکنید؟

این آزمون ها بسیار عالی و موثر بود و باعث شد بدون استرس و دغدغه ذهنی در جلسه کنکور حاضر شوم و کنکور هم مانند یکی از همین آزمون های ۱۳ مرحله دادم و این آزمونها باعث میشد نقاط ضعف و قوت را پیدا کنم ، ضعف ها رو بخوانم و درستش کنم و قوت هارا  پایدار نگه دارم.

 

استراتژی مطالعه خود را دوران جمع بندی منتهی به کنکور توضیح دهید؟

سعی کردم هر درس را چند بار مرور کنم و با تورق سریع متن کتاب ها رو میخواندم و یه سری کتاب های تست جمع بندی را خریدم و زدم و توانستم با تعداد تست محدود درس هارا جمع بندی کنم.

 

 

منطق هدف گزاری بر اساس آزمون‌های آزمایشی بود یا برنامه کلاس؟

برای سال اول منطق برنامه کلاس ها بود ولی برای سال دوم چون کلاس نمیرفتم منطق هدف گذاریم آزمون های آزمایشی بود.

 

 منطق مطالعه شما برای جمع بندی نیم سال اول چگونه بود؟

در دی ماه  به جمع بندی مباحث نیم سال اول  پرداختم و با خلاصه نویسی هایی که انجام داده بودم توانستم خیلی سریع جمع بندی کنم و با تست های علامتدار مباحث رو تثبیت کنم.