آشنایی با رشته فیزیک اتمی

معرفی رشته فیزیک اتمی

 

رشته فیزیک اتمی مولکولی یکی از رشته‌های هست که داوطلبان باید از طریق کنکور ریاضی فیزیک وارد آن شوند و این رشته از وقتی به وجود آمد که دانشمندان متوجه شدند که اتم کوچکترین جزء ماده نیست و از اجزای کوچکتری مانند الکترون ها و هسته تشکیل شده است. در واقع اتم از هسته ای تشکیل شده است که الکترون ها به دور آن میچرخند. به طور کلی علم فیزیک را علم ماده و حرکت در فضا و زمان می دانند و مفاهیمی مانند انرژی اندازه حرکت نیرو و عوامل دیگر یعنی از ذرات ریز اتمی گرفته تا کهکشانها شامل این موارد می باشد. هدف علم فیزیک توصیف پدیده های قابل مشاهده و غیر قابل مشاهده است.

سر فصل دروس

تعداد کل واحدها : 136 واحد

دروس عمومی : 22 واحد

دروس پایه : 25 واحد

دروس الزامی : 46 واحد

دروس اختیاری : 33 واحد

 

دروس عمومی فیزیک اتمی

 نام درس و تعداد واحد :

دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام ­: 4 واحد

ادبیات فارسی : 3 واحد

یک درس از دروس اخلاق اسلامی : 2 واحد

زبان عمومی : 3 واحد

یک درس از دروس انقلاب اسلامی : 2 واحد

تربیت بدنی1  : 1 واحد

یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی : 2 واحد

تربیت بدنی2  : 1 واحد

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی : 2 واحد

دانش خانواده و جمعیت : 2 واحد

 

دروس پایه رشته فیزیک اتمی

نام درس و تعداد واحد

ریاضی عمومی 1و 2 : 8 واحد

معادلات دیفرانسیل : 3 واحد

فیزیک پایه  1و2و3 : 12 واحد

آزمایشگاه فیزیک پایه 1و2و 3 : 3 واحد

شیمی عمومی 1 : 3 واحد

آزمایشگاه شیمی عمومی 1 : 1 واحد

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی : 3 واحد

 

دانشگاه هایی که در رشته فیزیک اتمی پذیرش دانشجو دارند:

دانشگاه ارومیه

(گرایش اتمی، مولکولی)

دانشگاه مازندران

دانشگاه گیلان

دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشگاه سمنان

دانشگاه یزد

(گرایش اتمی، مولکولی)

دانشگاه شیراز

(گرایش اتمی، حالت جامد، هسته ای)

دانشگاه علم و صنعت ایران (گرایش اتمی، حالت جامد)

دانشگاه ولی عصر

دانشگاه خوارزمی تهران

(گرایش اتمی، مولکولی)

دانشگاه اصفهان

دانشگاه شهید بهشتی (گرایش اتمی، حالت جامد، هسته ای)

دانشگاه شهرکرد (گرایش اتمی، مولکولی، حالت جامد)

دانشگاه بوعلی سینا

(گرایش اتمی، مولکولی)

دانشگاه قم

دانشگاه گیلان

دانشگاه مازندران

 

: آینده شغلی، بازار کار، درآمد

هر کشوری تصمیم داشته باشد که کارهای پژوهشی جدید و نوآوری انجام دهد باید با تیم های علمی قوی به آزمایشگاه برود و فرضیه‌هایش انجام دهد و به همین دلیل نیاز به حضور متخصصان فیزیک به علت بنیان فیزیکی تمامی موارد بسیار حس می شود. اگر کسی در رشته فیزیک مهارت داشته باشد میتواند در سازمان های مختلف کشور از جمله صداوسیما، برنامه و بودجه، مخابرات و صنایع مختلف کار پیدا کند و موفق شود. زیرا دانشجویان فیزیک مطالب مختلفی درمورد الکتریسیته و مکانیک می‌خوانند و در زمینه‌های مختلف دید گسترده ای پیدا می‌کنند

 

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه

شخصی که قصد دارد در رشته فیزیک ادامه تحصیل دهد باید استعداد ریاضی بسیار قوی داشته باشد زیرا فیزیک بدون مهارت در ریاضی ممکن نیست و همچنین شخصی که نیاز دارد در این رشته ادامه تحصیل دهد باید فرد کنجکاوی باشد، خلاق باشد، صبور و بردبار باشد و از انجام مطالعه و آزمایش های پی در پی خسته نشود و بتوانند مسائل را تحلیل کند و دید گسترده داشته باشد.