حذفیات منابع کنکور

فهرست حذفیات منابع کنکور  نظام جدید و قدیم 99  

 سازمان سنجش در اطلاعیه ای فهرست حذفیات منابع کنکور سراسری 99 برای داوطلبان نظام  جدید و قدیم را که  شامل حذف برخی از صفحات ، پاراگراف ها و یا پاورقی کتاب های درسی از کنکور سراسری می شود را منتشر کرد .


http://92.242.195.142/NOETDownload/DownloadHandler.ashx?id=1252

http://92.242.195.142/NOETDownload/DownloadHandler.ashx?id=1253