اهمیت انتخاب رشته


انتخاب رشته آخرين قدم در فرآيند ورود دانش‌آموزان به دانشگاه است. انتخاب رشته هم، اصول و قوانینی دارد که به ميزان زيادي نیازمند تجربه و تخصص است.
اين انتخاب به دليل تاثير زيادي که در تعيين سرنوشت افراد دارد تحت تأثير عوامل مختلفي قرار دارد که به دو دسته بيروني و دروني تقسيم ميشوند.
* عوامل بیرونی:
1-خانواده،

 2- محيط آموزشي،
 3- افراد اثرگذار در زندگي فرد، 4- گروههاي همسالان،
5- رسانه‌ها،

 6- زمينه‌هاي اقتصادي و شغلي.
* عوامل
  درونی:  
۱- علاقه؛
۲- ارزشها؛
۳- اعتقادات؛
۳- توانايي‌ها و مهارتها؛
۴- ويژگي‌هاي شخصيتي؛
۵- اهداف؛
آنچه مهم است و متأسفانه مورد غفلت واقع ميشود توجه به تمامی موردهای مؤثر در یک انتخاب رشته صحیح است. داوطلب باید در مورد رشته تحصیلی، ماهیت درسی، آينده شغلی و تحصیلی آن همچنين، وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آن رشته اطلاعات داشته باشند تا بتوانند تصمیم گیری درست انجام دهند. مطالعه دقیق دفترچه میتواند در انتخاب درست داوطلبان کمک بسیار کند. علاوه بر شناخت رشته های دانشگاهی، آگاهی از
  دانشگاه های شهرهای متفاوت و کسب اطلاعات درباره‌ی سطح علمی و امکانات رفاهی دانشگاه ها همچنين بعد مسافت شهرها تا شهر داوطلب در یک انتخاب عالی موثر میباشد.